pojišťovnictví

Kouřilová, s.r.o. – POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘSKÁ SPOLEČNOST

Naší specializací je analýza pojištění – porovnání nabídek od více pojišťoven a vybrání té správné a nejvýhodnější pro daného klienta.

Pojišťujeme klienta občana i právnickou osobu.

Pracujeme s produkty pojišťoven Allianz, ČSOB pojišťovna, Česká pojišťovna, Generali, Česká podnikatelská pojišťovna, Kooperativa, Uniqa, Pojišťovna České spořitelny.

pojišťovnictví

 • Odpovědnost za finanční škody
 • Odpovědnost za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování
 • Odpovědnost za škody na věcech užívaných pojištěným
 • Odpovědnost za škody na věcech převzatých pojištěným
 • Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění
 • Pojištění náhrady nemajetkové újmy spojené se škodou na zdraví
 • Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla (vyjma nároku plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla)
 • Odpovědnost za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností obce dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů)
 • Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu Zákona č 82/1998 Sb.
 • Odpovědnost za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Odpovědnost za výrobek
 • Odpovědnost vlastníka nemovitosti

 • Stroje a zařízení (vnější poškození stroje a vnitřní poruchy)
 • Inventář
 • Zásoby
 • Převzaté věci
 • Věci zaměstnanců
 • Věci zvláštní kulturní a historické hodnoty
 • Náklady na opravu nebo znovupořízení zničených nebo poškozených stavebních součástí

 • Zisk a stálé náklady
 • Ušlé nájemné z pronájmu nebytových prostor a bytů
 • Vícenáklady

 • Budova nebo jiná stavba
 • Soubor skel a výloh
 • Soubor markýz a neonových trubic
 • Náklady na demolici
 • Náklady na opravu uměleckého díla
 • Náklady na zabezpečení EZS

 • Odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorových vozidel
 • Havarijní pojištění
 • Úrazové pojištění sedadel
 • Pojištění náhradního vozidla
 • Odcizení
 • Živel
 • Vandalismus
 • Srážka se zvířetem
 • Pojištění skel

 • Pojištění plodin
 • Nákaza

 • Pojištění záruky za celní dluh
 • Pojištění záruky za spotřební daň
 • Pojištění smluvní záruky (za akontaci, za nabídku, za řádné provedení smlouvy, za zádržné v průběhu záruční doby)

 • Životní
 • Úrazové
 • Zdravotní
 • Investiční
 • Rizikové životní pojištění s dividendou
 • Rodinné pojištění – FLEXI
 • Pojištění právní ochrany rodiny

 • Pojištění pro případ nenadálých událostí v souvislosti s používáním internetu

Společnost působí v různých právních formách od roku 1990 převážně ve městech na Vysočině, jako Havlíčkův Brod, Jihlava, Humpolec, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Chotěboř, Přibyslav, ale máme klienty po celé ČR. Zaměření naší makléřské společnosti je obor pojišťovnictví.

Proč právě naši makléři?

 • 24 let praxe v oboru
 • profesionální přístup
 • konzultace ZDARMA
 • řešíme také pojistné události
 • šetříme Vaši kapsu a jsme průvodci světem pojištění a financí
 • zajistili jsme už služby pro tisíce spokojených klientů
 • rozsáhlé know-how

Přečtěte si o dalších finančních službách, které nabízíme, nebo nás rovnou kontaktujte a domluvte si konzultaci ZDARMA.